Maisqueequilibrar

Traballando para a igualdade

Maisqueequilibrar nace para evidenciar os roles e estereotipos de xénero, entender como estes condicionan os procesos de discriminación e traballar a prol dunha igualdade efectiva.

"El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos". (Ban Ki-moon)

Obxectivos

“As dramatizacións e os xogos de roles obrigan a experimentar con ambientes, situacións e valores distintos, a través dos personaxes podemos chegar a entender ós/ás outros/as”

Metodoloxía

Para persoas entre os 16 e os 106 anos

Grupos entre 6 e 18 participantes

Mínimo de 5 sesións de hora e media