Maisqueequilibrar

Traballando para a igualdade

Maisqueequilibrar nace para evidenciar os roles e estereotipos de xénero, entender como estes condicionan os procesos de discriminación e traballar a prol dunha igualdade efectiva.

"El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos". (Ban Ki-moon)

Obxectivos

 • Entender os prexuízos e os estereotipos de xénero
 • Empatizar co/a outro/a e recoñecer os seus sentimentos
 • Detectar micromachismos e como se perpetúan
 • Fomentar o empoderamento persoal
 • Recoñecer as distintas formas de sexismo: hostil, benévolo e ambivalente
 • Fomentar o respecto polas persoas con independencia do seu xénero
 • Diferenciar entre diversidade e desigualdade
 • Aumentar o locus de control persoal
 • Ficcionar situacións e mellorar as capacidades para afrontalas

“As dramatizacións e os xogos de roles obrigan a experimentar con ambientes, situacións e valores distintos, a través dos personaxes podemos chegar a entender ós/ás outros/as”

Metodoloxía

 • Cohesión grupal e traballo en equipo
 • Adaptación ás distintas capacidades
 • Aprendizaxe lúdico
 • Dinámicas de grupo e xogos de roles
 • Experimentación
 • Improvisacións teatrais
 • Exercicios corporais
 • Técnicas de relaxación

Para persoas entre os 16 e os 106 anos

Grupos entre 6 e 18 participantes

Mínimo de 5 sesións de hora e media