Nacemos para aplicar as ferramentas do teatro na adquisición de habilidades persoais e sociais

Se es...

Traballa problemáticas sociais a través da arte, o xogo e a experimentación.

Un xeito de proporcionar aos veciños e veciñas ferramentas para mellorar
as relacións sociais e persoais que fomenten unha sociedade mellor.

Proporciona aprendizaxes aos teus usuarios con metodoloxías novidosas.

Fomenta a cooperación, asociacionismo e adquisición de habilidades persoais e grupais.

Unha nova forma para previr e/ou traballar problemáticas sociais no teu centro.

Permite adquirir habilidades e fomenta as relacións sociais saudables, dende a creatividade e o xogo.

Mellora as habilidades para traballar en grupo e resolver conflitos do teu equipo.

Favorece un ambiente cooperativo onde prime o debate ante a discusión.

“O teatro permítenos o desenvolvemento de habilidades sociais como a empatía, a capacidade de escoita, o traballo en equipo e a conciencia do grupo como ente”

Antes dos 18

Para tomar conciencia da figura de observador pasivo.

Para favorecer a empatía polo acosado e o recoñecemento das emocións que nel interveñen.

Para adquirir novas ferramentas para afrontar o conflito.

Para mellorar a escoita e a capacidade de crítica construtiva.

Para comunicarnos de forma máis asertiva

Para reducir a impulsividade á hora de relacionármonos cos demais

Para crear dinámicas que favorezan a cohesión e o empoderamento grupal

Para traballar en equipo e cooperar como método de acadar obxectivos

Para reducir a impulsividade á hora de relacionármonos cos demais

Para respectar a diversidade persoal e acadar a igualdade social

Para entender roles e estereotipos sociais

Para detectar micromachismos

Para tomar contacto con diferentes disciplinas das artes escénicas

Para favorecer o traballo coperativo e desenvolver a empatía

Para controlar o corpo e as emocións a través da creatividade

Dos 16 ós 106

Para proporcionar ferramentas de comunicación asertiva

Para reducir a ansiedade e a pasividade nas interaccións sociais

Para aumentar o locus de control persoal

Para identificar roles e estereotipos de xénero

Para fomentar o empoderamento feminino

Para identificar micromachismos e tomar consciencia dos procesos que deles derivan

Para potenciar a escoita activa

Para adquirir habilidades na resolución de conflitos

Para promover a cooperación como xeito de consecución de obxectivos

Para tomar conciencia dos nosos impulsos e favorecer o autocontrol

Un espazo para que che conten, un espazo para que nos contes

Un Obradoiro, tres montaxes… Falemos de Inclusión