Maisqueescoitar

Habilidades Sociais e relacionais

Maisqueescoitar posibilita a adquisición de habilidades de resolución de conflitos, de traballo cooperativo e de control da impulsividade. A través de dinámicas teatrais e de xeito lúdico, experimentaremos e integraremos ferramentas aplicables no noso entorno laboral e social.

“Non te enoxes. Ás veces o outro non te entende. Explicáchelo mil veces, pero non o ve. Non é tonto. Non é malo. Non e indiferente. É outro...”

Obxectivos

“O que escoitas olvídalo, o que ves recórdalo, o que fas apréndelo”

Metodoloxía

Para persoas entre os 18 e os 106 anos

Grupo mínimo de 6 e máximo de 15