Maisquefalar

Habilidades Comunicativas e Expresivas

Maisquefalar pretende a adquisición de ferramentas de comunicación efectiva por medio de dinámicas teatrais. De xeito lúdico adquiriremos habilidades para manexar o estrés e reducir a pasividade e a agresividade, para enfrontarnos ó noso contexto persoal e laboral.

“Un escenario non é máis que un lugar onde a xente pode manter interaccións cara a cara” (Bronfenbrenner y Crouter)

Obxectivos

“As dramatizacións e os xogos de roles obrigan a experimentar con ambientes, situacións e valores distintos”

Metodoloxía

Para persoas entre os 16 e os 106 anos

Grupos entre 6 e 18 participantes