Maisquefalar

Habilidades Comunicativas e Expresivas

Maisquefalar pretende a adquisición de ferramentas de comunicación efectiva por medio de dinámicas teatrais. De xeito lúdico adquiriremos habilidades para manexar o estrés e reducir a pasividade e a agresividade, para enfrontarnos ó noso contexto persoal e laboral.

“Un escenario non é máis que un lugar onde a xente pode manter interaccións cara a cara” (Bronfenbrenner y Crouter)

Obxectivos

 • Mellorar a expresión corporal e emocional
 • Eliminar bloqueos corporais e rixidez
 • Favorecer o control do corpo e os movementos
 • Fomentar o empoderamento persoal
 • Proporcionar ferramentas de comunicación asertiva
 • Reducir a ansiedade e a pasividade nas interaccións sociais
 • Entender o conflito como proceso para chegar a acordos
 • Aumentar o locus de control persoal
 • Ficcionar situacións estresantes e mellorar as capacidades para afrontalas
 • Proporcionar ferramentas de comunicación asertiva

“As dramatizacións e os xogos de roles obrigan a experimentar con ambientes, situacións e valores distintos”

Metodoloxía

 • Cohesión grupal e traballo en equipo
 • Adaptación ás distintas capacidades
 • Aprendizaxe lúdico
 • Dinámicas de grupo e xogos de roles
 • Experimentación
 • Improvisacións teatrais
 • Exercicios corporais
 • Técnicas de relaxación

Para persoas entre os 16 e os 106 anos

Grupos entre 6 e 18 participantes