POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Protección de datos personales

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, el Real Decreto 1720/2007, do 21 decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, Maisqueteatro infórmalle de que o seu enderezo electrónico, así como aqueles outros datos de carácter persoal que nos facilite, serán incluídos no ficheiro do que é responsable, denominado «Xestión, seguimento e control de persoas usuarias”, coa finalidade de xestionar a rede de contactos do negocio. Asemade infórmaselle de que en calquera momento vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposi­ción nos termos establecidos na Lei, mediante o envío dunha comunicación, acompañada de copia do seu DNI, ao seguinte enderezo: Doutor Gasalla 18, bajo 27004 Lugo.

Aloxamento de datos

Por motivos técnicos e calidade de servizo, “Maisqueteatro” está aloxado nos servidores da empresa RaiolaNetworks (política de privacidade). A empresa é de orixe española con instalacións localizadas neste mesmo país.

Google Analytics

Google Analytics é un servizo de análise de datos estatísticos proporcionado pola empresa Google (política de privacidade). “Maisqueteatro” usa este servizo para seguir as súas estatísticas de uso. Google Analytics usa cookies para axudar o sitio a analizar datos estatísticos sobre o seu uso (número de visitas totais, páxinas máis vistas, etc.). A información xerada pola cookie (incluída a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google en servidores nos Estados Unidos. Google utilizará esta información no noso nome co obxectivo de xerar información estatística sobre o uso de “Maisqueteatro”, Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato dispoñible para Google. Google pode transmitir esta información a terceiros cando así o requira a lei ou cando tales terceiros procesen a información en nome de Google. Pode rexeitar o procesamento de datos ou información ao rexeitar o uso de cookies seleccionando a configuración adecuada do seu navegador, con todo, para limitar a funcionalidade completa de “Maisqueteatro”. Ao usar este sitio web, acepta o tratamento de información por parte de Google na forma e para os fins indicados anteriormente.