Maisqueescoitar

Habilidades Sociais e relacionais

Maisqueescoitar posibilita a adquisición de habilidades de resolución de conflitos, de traballo cooperativo e de control da impulsividade. A través de dinámicas teatrais e de xeito lúdico, experimentaremos e integraremos ferramentas aplicables no noso entorno laboral e social.

“Non te enoxes. Ás veces o outro non te entende. Explicáchelo mil veces, pero non o ve. Non é tonto. Non é malo. Non e indiferente. É outro...”

Obxectivos

 • Traballar a empatía
 • Favorecer a asertividade como forma de comunicación
 • Entender o apego na creación de relacións
 • Comprender as situacións de forma obxectiva
 • Adquirir habilidades para a resolución de conflitos
 • Potenciar a escoita activa
 • Promover a cooperación como xeito de consecución de obxectivos
 • Tomar conciencia dos nosos impulsos para favorecer o autocontrol

“O que escoitas olvídalo, o que ves recórdalo, o que fas apréndelo”

Metodoloxía

 • Cohesión grupal e traballo en equipo
 • Adaptación ás distintas capacidades
 • Aprendizaxe lúdico
 • Dinámicas de grupo e xogos de roles
 • Experimentación
 • Improvisacións teatrais
 • Exercicios corporais
 • Técnicas de relaxación

Para persoas entre os 18 e os 106 anos

Grupo mínimo de 6 e máximo de 15