“O teatro permítenos o desenvolvemento de habilidades sociais como a empatía, a capacidade de escoita, o traballo en equipo e a conciencia do grupo como ente”

Nacemos para aplicar as ferramentas do teatro na adquisición de habilidades persoais e sociais

Se es...

Un xeito de proporcionar aos veciños e veciñas ferramentas para mellorar as relacións sociais e persoais que fomenten unha sociedade mellor.
Traballa problemáticas sociais a través da arte, o xogo e a experimentación.
Proporciona aprendizaxes aos teus usuarios con metodoloxías novidosas.
Fomenta a cooperación, asociacionismo e adquisición de habilidades persoais e grupais.
Unha nova forma para previr e/ou traballar problemáticas sociais no teu centro.
Permite adquirir habilidades e fomenta as relacións sociais sas, dende a creatividade e o xogo.
Mellora as habilidades para traballar en grupo e resolver conflitos do teu equipo.
Favorece un ambiente cooperativo onde prime o debate ante a discusión.

Se es...

Un xeito de proporcionar aos veciños e veciñas ferramentas para mellorar as relacións sociais e persoais que fomenten unha sociedade mellor.
Traballa problemáticas sociais a través da arte o xogo e a experimentación.
Proporciona aprendizaxes aos teus usuarios con metodoloxías novidosas.
Fomenta a cooperación, asociacionismo e adquisición de habilidades persoais e grupais.
Unha nova forma para previr e/ ou traballar problemáticas sociais no teu centro.
Permite adquirir habilidades e fomenta as relacións sociais sas, dende a creatividade e o xogo.
Mellora as habilidades para traballar en grupo e resolver conflitos do teu equipo.
Favorece un ambiente cooperativo onde prime o debate ante a discusión.

Antes dos 18

Obradoiro teatral para traballar a comunicación efectiva

Para mellorar a escoita e a capacidade de crítica construtiva.

Para comunicarnos de forma máis asertiva

Para reducir a impulsividade á hora de relacionármonos cos demais

Obradoiro teatral para a prevención do acoso escolar

Para tomar conciencia da figura de observador pasivo.

Para favorecer a empatía polo acosado e o recoñecemento das emocións que nel interveñen.

Para adquirir novas ferramentas para afrontar o conflito.

Obradoiro teatral para favorecer a cohesión e cooperación grupal

Para crear dinámicas que favorezan a cohesión e o empoderamento grupal

Para traballar en equipo e cooperar como método de acadar obxectivos

Para reducir a impulsividade á hora de relacionármonos cos demais

Campamento de artes escéncias

Para tomar contacto con diferentes disciplinas das artes escénicas

Para favorecer o traballo coperativo e desenvolver a empatía

Para controlar o corpo e as emocións a través da creatividade

Obradoiro teatral para traballar a igualdade entre xéneros

Para respectar a diversidade persoal e acadar a igualdade social

Para entender roles e estereotipos sociais

Para detectar micromachismos

Dos 16 ós 106

Habilidades Comunicativas e Expresivas

Para proporcionar ferramentas de comunicación asertiva

Para reducir a ansiedade e a pasividade nas interaccións sociais

Para aumentar o locus de control persoal

Traballando para a igualdade

Para identificar roles e estereotipos de xénero

Para fomentar o empoderamento feminino

Para identificar micromachismos e tomar consciencia dos procesos que deles derivan

Habilidades sociais e relacionais

Para potenciar a escoita activa

Para adquirir habilidades na resolución de conflitos

Para promover a cooperación como xeito de consecución de obxectivos

Para tomar conciencia dos nosos impulsos e favorecer o autocontrol

maisqueteatro